News

< Obowiązek informacyjny RODO

fundusze UE

2020-03-25 14:07

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

 

 

Operacja pn. Rozbudowa i przebudowa powierzchni produkcyjnej ZAKŁADU oraz zakup maszyn

i urządzeń do masarni – Inwestycja w zakładzie „MATRO” Masarnia T.R.M.A. Pietruszka spółka jawna mająca na celu rozbudowę Zakładu oraz zakup innowacyjnych linii do przetwórstwa mięsa

i instalacji odzysku ciepła związanej z przeciwdziałaniem zmianom klimatu

 

 

 

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.