O firmie

Firma MATRO rozpoczęła swoją działalność w 1990 r. jako Zakład Rzemieślniczo-Wędliniarski, który prowadził Tomasz Pietruszka. W prowadzeniu zakładu pomagał mu ojciec Czesław Pietruszka - Mistrz Masarski z wieloletnim doświadczeniem.

Wyroby produkowane w masarni Pana Tomasza Pietruszki oparte były na tradycyjnych recepturach, co sprawiło, że  szybko znalazły uznanie wśród okolicznych klientów. Skłoniło to właściciela do powiększenia firmy.             

Pięć lat później Zakład przekształcił się w spółkę cywilną, której współwłaścicielami  zostali bracia - Tomasz i Roman Pietruszka. W późniejszym czasie do pracy w spółce zaangażowały się żony właścicieli: Marzena i Alicja. Wówczas firma uległa przekształceniu w spółkę jawną pod nazwą – MATRO Masarnia T.R.M.A. Pietruszka Spółka Jawna. Pod taką nazwą istnieje do dzisiaj.

Dzięki odważnym decyzjom współwłaścicieli i systematycznemu rozwojowi firmy w 2004 r. rozpoczęto rozbudowę zakładu.

Równocześnie z rozbudową podjęto działania na rzecz zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej produkowanej żywności poprzez wdrożenie systemu HACCP.

Zastosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń gwarantujących dużą powtarzalność produkcji, jak również zespół fachowców posiadających doświadczenie w produkcji wyrobów wędliniarskich opartych na tradycyjnych recepturach oraz wysoka jakość surowca mięsnego będącego pod stałą kontrolną służb weterynaryjnych sprawia, że oferowane przez nasz zakład produkty zdobywają uznanie coraz większego grona klientów.

         W okresie swojej kilkunastoletniej działalności firma otrzymała kilka nagród i wyróżnień:

W 2003 r. firma MATRO otrzymała I Nagrodę w ogólnopolskim konkursie „PRACODAWCA – ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

             Za 2008 i 2009 rok Dziennik „Puls Biznesu” wyróżnił MATRO „Gazelą Biznesu” potwierdzając naszą przynależność do grona najdynamiczniej rozwijających się firm. 

W 2008 r. firma MATRO otrzymała certyfikat upoważniający do produkcji wyrobu tradycyjnego pod nazwą „Kiełbaski Rawickie”, wpisanego na listę „Produktów Tradycyjnych” Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

W chwili obecnej nasze wyroby dostarczane są do blisko 450 placówek handlowych. Transport odbywa się przy użyciu własnych, nowoczesnych, odpowiednio dostosowanych środków transportu, co gwarantuje ciągłość i terminowość dostaw.

            Najważniejszym celem naszego zakładu jest zaspokajanie potrzeb Klientów, poprzez tworzenie produktów o niepowtarzalnym smaku. 

Firma od zaistnienia na rynku przywiązuje najwyższą wagę do tradycji i jakości produktów. 

 

Realizując obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego RODO, przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z ich przetwarzaniem.

 

1.     Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Państwa podmiot w ramach umowy zawartej z Pani/Pana pracodawcą, a naszym kontrahentem jest "MATRO" MASARNIA T.R.M.A. Pietruszka spółka jawna z siedzibą w Rawiczu (63-900), ul. Ceglana 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069933, NIP 6991004389, REGON 410258497. Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane przez Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę, z którym Administrator zawarł i realizuje umowę.

 

2.     W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a)    z Administratorem:

i)               numer telefonu: [655462272];

ii)              adres e-mail: [matro@matro.pl].

 

3.     Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach realizacji i wykonywania umowy między Administratorem a Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą, marketing własnych towarów lub usług oraz zawarcie i wykonywanie przyszłych umów między Administratorem a Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a uzasadnionym interesem prawnym jest prawidłowa realizacja umowy łączącej Administratora z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą oraz marketing własnych usług lub towarów.

 

4.     Pani/Pana dane osobowe Administrator otrzymał od Pani/Pana lub Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy.

 

5.     Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu.

 

6.     Administrator realizuje Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Pouczenie o prawach: ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo do skargi: ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

7.     Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które są zaangażowane w realizację umowy łączącej Administratora z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą, zapewniają usługi transportowe, konsultingowe, prawne, podatkowe, rachunkowe, wspierają obsługę, przede wszystkim podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne.

 

8.     Pani/Pana dane osobowe związane z realizacji umowy zawartej pomiędzy Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem będą przetwarzane przez okres jej realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa lub usługa została wykonana. Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

 

9.     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji

 

10.  Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

 

Zapoznaj się z ważnymi informacjami dot. Twoich danych osobowych - więcej na:

www.matro.pl/aktualnosci/news/article/obowiazek-informacyjny.html

www.matro.pl/aktualnosci/news/article/obowiazek-informacyjny-1.html

Certyfikaty i nagrody